Zunanje izvajanje kadrovske funkcije – outsourcing

Današnji čas je čas izzivov. Prav vsakdo se spoprijema z oteženimi razmerami na trgu, išče nove priložnosti, hkrati pa analizira in znižuje trenutne stroške. V svojem poslovanju zaznavate spremenjene prioritete, ki vam vzamejo veliko razpoložljivega časa.

Ključna področja vašega delovanja zahtevajo popolnost, odličnost in prilagodljiv odnos do strank. Vse ostale dejavnosti, ki so sicer nujne in potrebne, a ne tako zelo vezane na prihodke posamezne družbe se običajno potisne nekam v ozadje. Tako je tudi kadrovsko področje, ki pa je hkrati eno najobčutljivejših, tako z vidika zadovoljstva, zavzetosti in učinkovitosti zaposlenih, kot z vidika zadostitve veljavni zakonodaji.

Verjamemo, da se vsak trenutek posvečate glavnim prioritetam v vašem poslovanju in nimate razpoložljivega časa za opravljanje kadrovskih zadev. Tu vam lahko pri nas priskočimo na pomoč z našim znanjem in izkušnjami.

Za majhne in delno tudi za srednje velike družbe opravljamo zunanje izvajanje kadrovske funkcije, tako imenovani outsourcing. Pogosto vlečemo vzporednico z računovodskimi servisi, ki za vas opravljajo dela s finančno-računovodskega področja. Mi pa to počnemo na kadrovskem področju – vodimo kadrovsko službo od zunaj.

V obseg dela, ki ga opravimo za vas spada:

 • vodenje kadrovskih evidenc skladno z zakonodajo,
 • vodenje evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja,
 • napotitve na zdravstvene preglede,
 • prijave na usposabljanje za varno delo,
 • prijave in odjave v zavarovanje, tudi prijave družinskih članov,
 • priprava pogodb o zaposlitvi,
 • priprava obvestil o letnem dopustu,
 • razpored letnega delovnega časa in
 • ureditev personalnih map zaposlenih.

Poleg navedenega pa je vključeno tudi obveščanje o novostih na kadrovskem področju ter prenašanje znanj o vodenju in motiviranju zaposlenih.

Še posebej bi poudarili, da smo z zakonodajo zavezani k varovanju osebnih podatkov, ker rokujemo z občutljivimi osebnimi podatki.

V namen zunanjega izvajanja kadrovske funkcije smo oblikovali različne pakete v odvisnosti od števila zaposlenih:

 • Paket A – za družbe do 5 zaposlenih
 • Paket B – za družbe do 15 zaposlenih
 • Paket C – za družbe do 30 zaposlenih
 • Paket D – za družbe do 50 zaposlenih
 • Paket E – za družbe do 80 zaposlenih

Kaj pridobite vi kot naši partnerji?

 • Nižje stroške za kadrovsko področje, saj v primeru oddaje dejavnosti v zunanje izvajanje ne potrebujete usposobljenega kadrovskega strokovnjaka v vaši družbi.
 • Urejene kadrovske evidence po veljavnih predpisih, ki jih pri pregledih preverja tudi inšpekcija za delo.
 • Dodatna znanja o vodenju in motiviranju vaših zaposlenih, ki vplivajo na povečevanje učinkovitosti, produktivnost in zavezanosti zaposlenih.