Svetovanje

Svetovanje – podlaga za določanje procesov, ki vodijo k izpolnitvi vizije

Kadrovski inženiring Lampe - SvetovanjeZunanji svetovalec običajno poda neokrnjen pogled na poslovno dogajanje na podlagi analize obstoječih procesov, predlaga možnosti izboljšav in prenese predlagane rešitve v izvedbo.

Svetovalne projekte izvajamo na področju operativnega vodenja subjekta, vodenja človeških virov, posebno v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih in internega komuniciranja.

Končni rezultat so natančno določeni procesi, ki vodijo do izpolnitve vizije in strategije poslovnega subjekta, natančno določene komunikacijske poti in vpliv na povečano zadovoljstvo zaposlenih, s tem pa tudi na zavzetost in lojalnost.