Uvedba projekta skupaj z usposabljanjem vodij

Uvedbo projekta s strani zunanjega svetovalca običajno priporočamo partnerjem, ki po Zakonu o gospodarskih družbah veljajo za srednje in velike gospodarske družbe oz. javne zavode.

V sklopu uvedbe projekta partner izbere osebo, ki bo skrbnik projekta in bo zadolžena za uspešno organizacijsko izvedbo. Izbrano osebo usposobimo za vodenje navedenega projekta in jo oskrbimo z dodatnimi gradivi za lažjo izvedbo. Gradiva vsebujejo: navodila vodji projekta, predlog terminskega načrta in predlog plana izobraževanja ter vse dokumente, ki jih slušatelji prejmejo na usposabljanju. Vodja projekta ima trajen dostop do svetovanja v zvezi s projektom.

Usposabljanje vodij je namenjeno vodjem na vseh organizacijskih ravneh za uspešno izvedbo letnih razgovorov v gospodarskih in negospodarskih subjektih. Običajno usposabljanje se izvaja v trajanju 7 izobraževalnih ur. Nekaj manj kot polovico časa porabimo za teorijo, drugi del pa je namenjen praksi. V sklopu usposabljanja izvajamo tri skupinske delavnice.

Slušatelji prejmejo: priročnik za uspešno izvedbo projekta, vprašalnik oz. poročilo, vabilo na razgovor, obrazec za spremljanje sodelavca med letom in power point prezentacijo. Slušatelji imajo dostop do svetovanja preko elektronske pošte.

Končni rezultat uvedbe projekta z usposabljanjem je predaja projekta rednih letnih razgovorov v izvedbo našemu partnerju.