Usposabljanje vodij za uspešno izvedbo letnih razgovorov

Za mikro podjetja in manjše gospodarske družbe oz. javne zavode običajno priporočamo samo usposabljanje vodij za uspešno izvedbo projekta, sam postopek uvedbe pa prepuščamo vodstvu teh partnerjev v njihovo lastno domeno.

Usposabljanje vodij je namenjeno vodjem na vseh organizacijskih ravneh za uspešno izvedbo letnih razgovorov v gospodarskih in negospodarskih subjektih. Običajno usposabljanje se izvaja v trajanju 7 izobraževalnih ur. Nekaj manj kot polovico časa porabimo za teorijo, drugi del pa je namenjen praksi. V sklopu usposabljanja izvajamo tri skupinske delavnice.

Slušatelji prejmejo: priročnik za uspešno izvedbo projekta, vprašalnik oz. poročilo, vabilo na razgovor, obrazec za spremljanje sodelavca med letom in power point prezentacijo. Slušatelji imajo dostop do svetovanja preko elektronske pošte v roku 3 mesecev od izvedbe usposabljanja.

Končni rezultat usposabljanja vodij so dodatne veščine vodij za lažjo, hitrejšo in učinkovitejšo izvedbo, uporabna orodja in jasna navodila za uspešno izvedbo letnih razgovorov.