Usposabljanje sodelavcev za dobro pripravo na letni razgovor

Tudi sodelavci se morajo pravilno in dobro pripraviti na letni razgovor s svojim vodjem. V ta namen smo pripravili kratko delavnico v trajanju 2 izobraževalnih ur, v katerih sodelavce poučimo, kaj je letni razgovor, kako poteka, kako naj se ocenijo za preteklo leto in kako naj si postavijo cilje za prihodnje leto.

Slušatelji prejmejo predstavitev na power pointu.

Končni rezultat je povečanje zavedanja sodelavcev o koristih letnega razgovora in možnostih aktivnega sodelovanja sodelavca v določanju njegovih prihodnjih ciljev.