Kratko ponovitveno usposabljanje vodij za letne razgovore

Običajno na 4 do 5 let po prvem usposabljanju predlagamo kratko obnovitev pridobljenega znanja, saj se je izkazalo, da slušatelji iz leta v leto izgubljajo pridobljeno znanje. Usposabljanje se izvaja v trajanju 3 izobraževalnih ur, v katerem posebej poudarimo kako se določajo cilji, kako pravilno pripraviti načrt letnega razgovora in kako pravilno komunicirati s svojimi sodelavci.

Slušatelji prejmejo predstavitev na power pointu.

Končni rezultat usposabljanja je ponovna pridobitev izgubljenih veščin za uspešno izvedbo letnih razgovorov in seznanitev z novostmi v zvezi s projektom.