Letni razgovor

Letni razgovori vodij s sodelavci

Kadrovski inženiring Lampe - Letni razgovori

Osnovna naloga vodje je zagotovitev uspešnega in tekočega delovanja organizacijske enote, ki jo vodi. Izjemnega pomena pri vodenju je, kako zna vodja ravnati s svojimi sodelavci. Ali jih zna pravilno usmerjati, spodbujati, motivirati, jim zna pravilno delegirati naloge, se zna skupno s sodelavci dogovarjati o prihodnjih ciljih, zna svoje sodelavce pohvaliti, jih pograjati, če je to potrebno in jim v prvi vrsti prisluhniti.

Nujno je, da vodja obvlada potrebna strokovna znanja, ki mu omogočajo kakovostno vodenje in s tem vplivanje na dobre poslovne rezultate, ki so plod znanja, zmogljivosti in prizadevanj njegovih sodelavcev ter njegove sposobnosti, da najde in vzpodbudi tisto, kar je v sodelavcih najboljše. Redni letni razgovor je učinkovita metoda za uspešno vodenje in motiviranje zaposlenih.

Redni letni razgovor je oblika medsebojne komunikacije, je izjemna priložnost za vzpostavljanje dobrih medosebnih odnosov, odličnega vodenja in svojevrstno priznanje sodelavcem za njihovo delo in prispevek v skupini. Z letnim razgovorom svojim sodelavcem potrdite, da jih cenite in spoštujete.

Redni letni razgovor je sistematično vodena in vsebinsko premišljena komunikacija z vašim sodelavcem. Dogovorjeno srečanje, na katerem pregledata izpolnitev v preteklem letu določenih ciljev, se pogovorita o sedanjem delu, preverita ali je vedenje in so ravnanja sodelavca skladna z vrednotami družbe/zavoda, določita cilje za prihodnje leto, se pogovorita o pričakovanjih in željah, pa tudi o možnostih napredovanja in o raznih oblikah izobraževanja.

Dobro opravljen redni letni razgovor je močno motivacijsko orodje, ki spodbudi sodelavca k dodatnim akcijam za izpolnitev skupno zastavljenih ciljev.

Osnovni razlogi za uvedbo projekta letnih razgovorov so običajno usmerjen in kontinuiran razvoj zaposlenih, usklajevanje vizije in ciljev družbe/zavoda s cilji posameznikov, povratne informacije o delu in ravnanjih posameznikov ter postavljanje in spremljanje doseganja ciljev.

Koristi, ki jih sama uvedba prinaša pa merimo z vplivi na povečano uspešnost družbe/zavoda, ki jo dosežemo z dvigovanjem individualne delovne uspešnosti posameznikov. Druge nič manj pomembne koristi so dvig ravni komunikacije, ustvarjanje boljših delovnih odnosov, dodatna motivacija zaposlenih, izboljšana kakovost dela in vodenja, povečana stopnja zadovoljstva zaposlenih.

Naš kadrovski inženiring partnerjem v sklopu priprave na letni razgovor nudi:

  1. uvedbo projekta skupaj z usposabljanjem vodij,
  2. usposabljanje vodij za uspešno izvedbo,
  3. usposabljanje sodelavcev za dobro pripravo na letni razgovor in
  4. kratko ponovitveno usposabljanje vodij.

Za projekt rednih letnih razgovorov smo izdelali obsežen »priročnik za uspešno izvedbo projekta z ocenjevanjem delovne uspešnosti«, s katerim vas popeljemo od osnovnih pojmov in dejstev, skozi celotno pripravo na izvedbo letnih razgovorov vseh treh udeležencev projekta (vodstva, vodij in sodelavcev), do končne izvedbe letnih razgovorov s sodelavci.

Letni razgovori z zaposlenimi so več kot potrebno orodje za ciljno vodenje sodelavcev.