Vodenje s cilji

Vodenje s cilji – najprej jih je potrebno določiti!

Kadrovski inženiring Lampe - Vodenje s cilji

Določanje ciljev je ključno za doseganje zastavljenih ciljev, za dvig uspešnosti posameznika, organizacijske enote in posledično subjekta kot celote. Cilji, ki prinašajo uspeh so cilji, ki so namenjeni zadovoljevanju potreb vaših partnerjev in cilji, ki odstranjujejo ozka grla. Zato je vodenje s cilji usmerjeno na stalno in sistematično premagovanje ovir in ozkih grl, ter stalno in sistematično iskanje novih priložnosti.

Običajno si že v svojem privatnem življenju težko postavimo pravilne in uresničljive cilje, še težje take cilje postavimo za svoje sodelavce. Iz tega razloga smo pripravili krajše usposabljanje z delavnico v trajanju 3 izobraževalnih ur, ki je namenjeno vodjem na vseh organizacijskih ravneh. Na usposabljanju najprej obravnavamo postavljanje strateških ciljev, nato se posvetimo čisto operativnim ciljem, pogledamo na katerih področjih sploh postaviti cilje in pregledamo zakonitosti pravilnega oblikovanja ciljev. Za zaključek slušatelji izvedo tudi, kako po korakih postanejo njihovi cilji tudi cilji sodelavcev.

Slušatelji prejmejo predstavitev na power pointu in delovno gradivo.