Reference

Izbrane reference

Naše reference izhajajo iz različnih gospodarskih in negospodarskih subjektov. Našim rešitvam zaupajo gospodarske družbe, javni zavodi in institucije, v katerih se vsi skupaj zavedajo, da njihovo vrednost, njihovo uspešnost in njihovo prepoznavnost ustvarjajo prav lastni zaposleni.

 • KRANJSKI VRTCI KRANJ
 • VRTEC NAJDIHOJCA LJUBLJANA
 • MESTNI MUZEJ LJUBLJANA
 • SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
 • ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
 • SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
 • MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
 • LARGO INVESTICIJE D.O.O. LJUBLJANA
 • MEDIOGRADNJA D.O.O. LJUBLJANA
 • DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
 • BOLNIŠNICA TOPOLŠICA TOPOLŠICA
 • DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
 • DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
 • LJUBLJANSKI UNIVERZITETNI INKUBATOR d.o.o.
 • DOM “TISJE” ŠMARTNO PRI LITIJI
 • UNIOR d.d. ZREČE
 • DOM UPOKOJENCEV SEŽANA
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
 • PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ
 • BOLNIŠNICA SEŽANA
 • DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
 • JUB d.o.o. DOL PRI LJUBLJANI
 • KOMUNALA BREŽICE d.o.o.
 • ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE – ZAG
 • HOTELI BERNARDIN d.d. Portorož
 • SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
 • GORIČANE d.d. MEDVODE
 • DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE
 • AJPES LJUBLJANA

Prepričajte se:

Dovolj je telefonski klic na  051 359 801 ali pa oddano sporočilo na elektronski naslov metka.lampe@siol.net.