Vrednote

  1. poštenost v odnosih do partnerjev, sodelavcev in okolja,
  2. individualen pristop k reševanju problemov in odpravljanju težav,
  3. inovativnost pri izbiri projektov in izvedbi svetovanj,
  4. kakovost naših storitev za učinkovito doseganje partnerjevih ciljev in
  5. pridobivanje vedno novih dodatnih znanj in prenos le-teh na partnerje.