Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja – FAQ

1. Ali so letni razgovori izpeta zgodba današnjega časa?

Če so letni razgovori sami sebi namen oz. so nekakšna »modna muha« potem pravega rezultata ne prinašajo.

Redni letni razgovori s sistemom postavljanja ciljev pa prinašajo pozitivne efekte v poslovanje prav vsakega subjekta. Sodelavci točno vedo kaj se od njih pričakuje v prihodnosti, na letnem razgovoru pridobijo povratne informacije o svojem delu in uspešnosti, o možnostih za lasten razvoj in dodatno motivacijo za uspešno delo. Vodje odkrivajo potenciale v svojih sodelavcih, pridobivajo informacije o željah, načrtih sodelavcev, pridobivajo mnenja, izvirne ideje in pripombe glede postopkov in procesov dela. Ne nazadnje z letnimi razgovori pridobi tudi gospodarska družba ali javni zavod, saj se dvigne raven komunikacije, izboljša se pretok informacij, ustvari se boljše delovne odnose med zaposlenimi, dvigne se motiviranost zaposlenih za doseganje še višjih ciljev, izboljša se kakovost dela in vodenja, in še bi lahko naštevali.

Pozitivnih učinkov pravilne izvedbe rednih letnih razgovorov je veliko, veliko več kot pa negativnih informacij, ki jih običajno slišimo od vodij, ki ne čutijo nobenih novih izzivov ob drugačnem načinu vodenja.

Res pa je, da je potrebno biti v letnem razgovoru pošten do svojih sodelavcev in paziti, da obljube, ki ste jih dali na letnem razgovoru tudi uresničite. To je največje zagotovilo uspeha.

2. Ali je potrebno letne razgovore opraviti prav z vsemi svojimi sodelavci?

DA, letni razgovor je potrebno opraviti prav z vsemi sodelavci, ki jih neposredno vodite, tudi s tistimi, ki npr. odhajajo v pokoj in tistimi, ki so na novo prišli.

3. Ali letni razgovor lahko odklonite?

Letnega razgovora vodja ne sme odkloniti, izvedba je njegova delovna obveznost. Lahko pa odkloni sodelovanje na letnem razgovoru sodelavec, njegovo ne udeležbo je potrebno upoštevati in hkrati raziskati razloge zakaj je do takega stališča sodelavca prišlo.

4. Ali lahko opravim več letnih razgovorov na dan?

Ni priporočljivo. Najbolj primerno je, da v enem dnevu opravite le en letni razgovor. Izkušnje kažejo, da je dobro opraviti tudi enodnevno prekinitev med dvema razgovoroma, saj se v nasprotnem primeru zelo hitro pokaže utrujenost ocenjevalca. To pa slabo vpliva na sam letni razgovor in tudi na odnos vodja – sodelavec.