Izjave slušateljev

 

Petra Grajžl, vodja sektorja tržnih dejavnosti, Komunala Brežice d.o.o.:  “Na usposabljanju sem izvedela veliko potrebnih informacij in dobila kar nekaj idej za izboljšanje svojega dela. Hvala.” 

Barbara Soršak, direktorica programa Turizem, Unior d.d.: “Zelo doživeto. Gre za vsebine, ki so za uspešnost podjetja zelo pomembne. In vselej je dobro to znanje nadgraditi in ga uspešno uporabiti pri svojem delu kot tudi zadovoljstvu zaposlenih. Čestitke na uspešno izvedeni delavnici!”

Petra Drobež Čater, dipl.medicinska sestra, Dom za varstvo odraslih Velenje: “Sama se srečujem že vrsto let z letnimi razgovori, vendar do sedaj še nisem bila na nobenem usposabljanju, ki bi me vodilo skozi te naporne pogovore. Vsekakor je potrebno vsakega vodjo izobraziti v tej smeri, ker lahko z nepravilno vodenimi letnimi razgovori narediš veliko škode. Na usposabljanju sem si potrdila nekaj svojega znanja in izkušenj ter pridobila še novo. Odlično! Želim si še več vaših izobraževanj.”

Boris Devčič, vodja oddelka, Bolnišnica Sežana: “Precej sem pridobil. Usposabljanje je potekalo tako kot ga naredi tisti, ki svoje delo zelo dobro obvlada.”

Damjana Škapin, vodja pomoči na domu, Dom upokojencev Sežana: “Vsak človek je vir novih in novih odkritij, vsakega posebej moramo odkrivati, če hočemo, da bomo skupaj z njim ustvarjali boljši vsakdan, boljši rezultat, …. Veliko dela, ampak na koncu velik rezultat.”

Katja Gaber, namestnica direktorice za področje ZNO, Dom upokojencev Preddvor: “Tema je bila predstavljena zelo suvereno, zanimivo, z načinom, ki pritegne slušatelja. Predavateljica je znala odgovoriti tudi na zastavljena vprašanja in dileme udeleženih. Čas seminarja je zelo hitro minil, dobili smo ogromno koristnih informacij in dovolj gradiva za uspešen začetek izvajanja RLR.”

Tanja Rauter Pungartnik, vodja rehabilitacije, Unior d.d.: “Kot zelo pozitivno in nujno potrebno izobraževanje za funkcijo vodij. Predavateljica je snov podala izjemno zanimivo, sistematično, jasno, razumljivo, kar je pomembno vplivalo na to, da sem jo vseskozi poslušala in prejela ogromno informacij, ki mi bodo pomagale pri vsakdanjem delu in definitivno pri izvajanju rednih letnih razgovorov. Takšne delavnice lahko pripomorejo k boljšim medosebnim odnosom, večji produktivnosti in odličnosti podjetja.”

Maja Pavlič, vodja wellnessa, Unior d.d.: “Usposabljanje je bilo zelo prijetno. Menim, da bom lahko vse na novo pridobljene informacije s pridom uporabila pri svojem delu. Ga. Metka je pripravila prijetno vzdušje in zanimivo jo je bilo poslušati. Veliko uspeha na vaši nadaljnji poti.”

Vida Lukač, direktorica, Dom “Tisje” Šmartno pri Litiji: “Zelo dobro, teh znanj imamo premalo, zato so te informacije zelo dobrodošle. Z manj strahu oz. negotovosti bomo začeli izvajati letne razgovore. Menim, da smo bile kot skupina dovolj odprte in da je bilo usposabljanje učinkovito in je doseglo svoj namen.”

Nataša Zalokar, direktorica, Dom upokojencev Domžale: “Usposabljanje na to temo je bilo zame drugo v nizu. Lahko rečem, da je bilo zelo dinamično in čas je hitro minil. Želela bi si mogoče še več plastičnih primerov. No tudi brez njih lahko ocenim seminar s 5. Hvala!”

Marta Florjančič, finančni knjigovodja, Dom upokojencev Domžale: “Usposabljanje mi je bilo zelo všeč. Moram priznati, da se mi je v začetku, ko sem zvedela koliko časa bo to trajalo zdelo zelo dolgo, sedaj pa praktično sploh ne vem kdaj so te ure minile. Predavanje je bilo sproščeno, razumljivo, dobro prikazano tudi na primerih. Mislim, da sem od usposabljanja veliko odnesla in bi se ga še rada udeležila.”

Vilenka Jakac Bizjak, vodja KOŽ, Mestna knjižnica Ljubljana: “Usposabljanje je bilo obširno in razdeljeno na dva dela, na strokovni del in vaje. Potekalo je v sproščenem vzdušju. Z vajami je predavateljica dosegla, da smo si strokovno vsebino hitreje zapomnili.”

Marjetica Škrlec, vodja knjižnice, Mestna knjižnica Ljubljana: “Ker bodo to moji prvi letni razgovori, sem to delavnico res potrebovala in odhajam “bogatejša”.”

Andreja Flajs, direktorica, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca: “Ravnanje s človeškimi viri je zahtevno in odgovorno področje. Ob zavedanju, da le usposobljen in podprt kader lahko uresničuje zastavljeno vizijo, je pomembno to vrstno vlaganje in usposabljanje. Hvala za kvalitetno prezentacijo in odpiranje nove perspektive.”

Lea Starc, pomočnica vodje ZNO, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca: “Všeč mi je energija, ki jo širi predavateljica.”

Damjan Justinek, direktor, Bolnišnica Topolšica: “Navadna “suhoparna” tema je izredno dobro in pestro pripravljena in tudi s strani sodelavcev dobro sprejeta.”

Andreja Gajšek, vodja NT v EM, Bolnišnica Topolšica: “Ravno v teh dneh sem se spraševala, kako naj izvedem oceno za vsakega zaposlenega. Do sedaj smo dobili premalo natančnih navodil in nasvetov. Zelo sem vesela, da ste bili danes tukaj z nami. Hvala!”