Odličnost in uspešnost v vodenju

Doseganje odličnosti v poslovnih procesih je danes najbolj poudarjena zaveza uspešnih družb in javnih zavodov

Kadrovski inženiring Lampe - uspehDoseganje odličnosti je proces, ki ga je potrebno pričeti pri svojih zaposlenih, saj so vaši zaposleni vaše pravo bogastvo. Iz tega razloga uspešne družbe in javni zavodi namenjajo zadovoljstvu zaposlenih zelo pomembno vlogo. Zadovoljen sodelavec delo opravlja odlično, kar se kaže na povečani kakovosti storitve in njegovi učinkovitosti. Povečana kakovost storitve vpliva na povečevanje zadovoljstva vaših partnerjev, kar pa posledično vpliva na povečevanje uspešnosti in rezultata družbe ter zavoda. Tako je sklenjen krog poslovne odličnosti, ki se venomer ponavlja, zato je zelo pomembno kako in kaj vlagate v zadovoljstvo vaših sodelavcev. Več ko vlagate v razvoj svojih zaposlenih, bolj se to odraža na kakovosti storitve in večji vpliv na dosežene rezultate ima.

Pomoč pri doseganju odličnosti vam nudijo različni kadrovski projekti, s katerimi vaši sodelavci pridobivajo prav tiste specialne veščine, spretnosti in sposobnosti, ki jim pomagajo kvalitetnejše, učinkovitejše in z manj napora opraviti zaupano jim delo.

Odličnost vodenja, zadovoljstvo zaposlenih, lojalnost in zavzetost so plod dolgotrajnih procesov, ki se odvijajo v vsakem poslovnem subjektu in jih lahko pospešite s pravilnim vodenjem vodenjem s cilji.

Vabimo vas, da si podrobneje ogledate predstavljene projekte in se nam oglasite z vašimi željami ali vašimi problemi. Skupaj z vami bomo našli prave rešitve in zgradili vašo zgodbo o uspehu.

Naše storitve

Kadrovski inženiring Lampe - Letni razgovori

Letni razgovori

Redni letni razgovor je najmočnejše orodje menedžmenta, je pripomoček za lažje vodenje sodelavcev, je oblika medsebojne komunikacije in visoko učinkovito orodje za vodenje s cilji. Je poglobljen, strukturiran in usmerjen pogovor med vodjem in sodelavcem na katerikoli organizacijski ravni. Več »

 

Kadrovski inženiring Lampe - Vodenje s cilji

Vodenje s cilji

Sposobnost opredeliti in uresničiti cilje je eden od glavnih dejavnikov uspeha. Postavljanje pravih ciljev pa je prava umetnost. Dolgoročni, kratkoročni, mesečni, tedenski, dnevni, strateški, operativni, vse to so cilji, od izpolnjevanja le-teh pa je odvisna poslovna uspešnost posameznega poslovnega subjekta.Več »

Kadrovski inženiring Lampe - Svetovanje

Svetovanje

Uspeh poslovnega subjekta je odvisen od sprejetja niza pravilnih odločitev vodstva ter življenja in ravnanja v skladu s temi odločitvami. Vizija in strategija delovanja sta ključna dokumenta, do uresničitve katerih pa vodijo različne poti. Izkušeno »zunanje oko« vam pomaga pri uresničitvi zastavljenih strateških ciljev.Več »

Kadrovski inženiring Lampe - Model kompetenc

Model kompetenc

Izdelava kompetenčnih profilov zaposlenih že nekaj časa ni več »modna muha«, ampak nujnost, ko govorimo o povišanju učinkovitosti sodelavcev, zavzetosti in lojalnosti, saj skozi pridobivanje ozko specializiranih znanj, veščin in sposobnosti sodelavci povečujejo svojo individualno uspešnost.Več »

Kadrovski inženiring Lampe - Coaching

Coaching

Coaching je eden od najučinkovitejših načinov za izpopolnjevanje, razvoj in posledično spreminjanje ustaljenih vedenjskih vzorcev. V današnji praksi razlikujemo med individualnim coaching-om in coaching-om timov.Več »

Zunanje izvajanje kadrovske funkcije

Za manjše in  srednje velike družbe je zunanje vodenje kadrovske službe stroškovno zelo učinkovito. Ob tem v vaši družbi ne potrebujete usposobljenega kadrovskega strokovnjaka, pridobite pa ustrezno vodeno kadrovsko funkcijo, s podporo pri nadaljnjem razvoju kadrov.Več »